Giriş Yap Kayıt Ol
Şifremi Unutum
Bize ulaşın

BİZİ ARAYIN: 0850 225 10 10

PORTAL GİRİŞ
e-Mikro Giriş
KAYIT OL KONTÖR SATIN AL

E-DEFTER MALİ MÜHRÜ NASIL YENİLENİR?

Artık tamamen elektronik ortama geçmesi teşvik edilen bir faturalama sistemimiz var. Bu sisteme 2017 yılında e-irsaliye uygulaması da katıldı. Kağıt israfını önleyen e-irsaliyenin ne olduğunu, kağıt irsaliyeden farkını ve kimler için zorunlu olduğunu bu yazıda anlattık.

e-İrsaliye nedir? Kağıt irsaliyeden farkı nedir?

• e-İrsaliye, matbu olarak hazırlanan irsaliyenin elektronik ortamda düzenlenmiş versiyonudur. 

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) gereği kağıt irsaliyede yer alması zorunlu olan tüm bilgiler e-irsaliyede de bulunur. 

• Kağıt irsaliye ile tamamen aynı hukuki özelliklere sahiptir. • Veri biçimi ile standartlarını Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) belirler.

 • e-İrsaliyeye kayıtlı şirketler arasında elektronik ortamda hazırlanıp gönderilir. 

e-İrsaliye sorgusu üzerindeki karekod veya barkod ile yapılır.

e-İrsaliye zorunlu mudur? Kimler e-İrsaliye kullanır?

e-İrsaliye, e-fatura sistemini kullanan şirketlere için 1 Temmuz 2018 itibarıyla zorunlu hale gelmiştir. e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan şahıs ve sermaye şirketleri için bir süredir gönüllülük esasına dayalı olan sistem, 1 Ocak 2020 itibarıyla aşağıda listelediğimiz tüm mükellefler için zorunlu olacaktır:

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı ve 2018 ya da sonraki hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler

 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler

 • 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler

 • 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanunu'nun 2. maddesinin (e) bendinde tanımlanan şekerin üretimini gerçekleştiren mükellefler

e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler aracılığıyla demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithali ve ihracını yapan mükellefler 

• Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıcılar

e-İrsaliye hakkında bilmeniz gereken 4 şey

  1. e-İrsaliye gönderimi yapılabilmesi için hem gönderici hem de alıcının e-irsaliye kullanıcısı olması gerekir. Eğer biri e-irsaliye sistemine dahil değilse e-arşive veya sevk irsaliyesi ile irsaliye gönderilir.
  2. e-İrsaliyenin gönderilmesi için önce e-fatura hazırlanıp gönderilmelidir.
  3. e-İrsaliye sevk irsaliyesi yerine de kullanılabilir. Ancak taşıma irsaliyesi, araç, rotasyon ve şoför bilgilerini içerir ve kağıt olarak düzenlenip nakliye aracında bulundurulmalıdır. Taşıma irsaliyesi eksikliği cezai işleme tabidir.
  4. Yol denetimlerinde sevk irsaliyesi sorgulamaları memurların kullandığı sistem üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir.

E-Mikro dijital dönüşüm çözümlerine göz atın ve işletmeniz için en uygun olanı seçin!

Ürün Talep Formu

Ürün Talep Formu

Çözüm ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Böylece ürünlerimizle tanışacak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak seri ve modülleri kolayca tespit edeceksiniz.
Mikro Yazılım kurumsal programlarından birini kullanıyorum.