Giriş Yap Kayıt Ol
Şifremi Unutum
Bize ulaşın

BİZİ ARAYIN: 0850 225 10 10

PORTAL GİRİŞ
e-Mikro Giriş
KAYIT OL KONTÖR SATIN AL

E-FATURAYA GEÇME ŞARTLARI NELERDİR?

e-Fatura'ya Geçme Şartları Nelerdir?Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-Fatura ve e-fatura uygulamasını kullanmak zorunda olan mükellef gruplarını her yıl yayınladığı tebliğlerle güncelliyor. Her sene 1 Ocak itibarıyla birçok işletme zorunlu olarak bu uygulamalara geçiyor. Peki en güncel bilgiye göre kimler e-Fatura kullanmak zorunda?

Kimler e-Fatura uygulamasına geçmeli?

GİB, 30 Kasım 2018'de yaptığı duyuru ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olması zorunlu olan mükellefleri listeledi. 20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 454 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre

• 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1 Ocak 2019'dur),

• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan mükelleflere (bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmiyor), lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren),

• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere, mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren)

e-Fatura ve uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Örnek:
Diyelim ki 2017 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 milyon TL brüt satış hasılatını aşan ABC Anonim Şirketi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar (bu tarih de dahil olmak üzere) gerekli başvuruları yapmış, hazırlıklarını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla elektronik fatura uygulamasına geçmiştir.

e-Faturaya nasıl başvurabilirsiniz?

e-Fatura kullanmaya başlamak için bu uygulamaya 3 farklı yöntemle başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruyu yapmadan önce Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden (Kamu SM) mali mühür talep etmelisiniz. (Şahıs firmanız varsa mali mühür yerine e-imza ile de başvurabilirsiniz.)

e-Faturaya geçme yöntemleri

• GİB Portal
• GİB ile entegrasyon
Özel Entegratör

e-Faturaya Mikro Yazılım ile zahmetsizce geçin

Mali mührünüzü aldıktan sonra GİB'e online olarak başvurabilir, dilerseniz e-Faturaya Mikro Yazılım üzerinden de kolayca geçebilirsiniz. Bunun için efatura.gov.tr adresine girerek yararlanma yöntemini 'özel entegrasyon' olarak seçmeniz ve ön başvuruda bulunmanız yeterli. Ardından portal.emikro.com.tr adresine girerek yapacağınız e-fatura uygulaması ile e-fatura hizmetinden yararlanmaya hemen başlayabilirsiniz.

Mali mühür başvurusu için: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go
e-Fatura başvurusu için: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
Ürün Talep Formu

Ürün Talep Formu

Çözüm ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Böylece ürünlerimizle tanışacak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak seri ve modülleri kolayca tespit edeceksiniz.
Mikro Yazılım kurumsal programlarından birini kullanıyorum.