Giriş Yap Kayıt Ol
Şifremi Unutum
GİRİŞ
KAYIT OL KONTÖR SATIN AL

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ürün Talep Formu

Çözüm ortağımız size uygulamalı bir Mikro yazılımları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak seri ve modülleri tespit etmenizde size yardımcı olacak.
Bize Ulaşın
 • My E-ARŞİV

  e-Arşiv nedir?


  433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

  e-Arşiv uygulamasından nasıl yararlanabilirim?
  e-Arşiv uygulamasından yararlanmak için öncelikle e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmalısınız.

  e-Arşiv uygulamalarını kimler kullanmalıdır?
  Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları gerekmektedir. Ayrıca, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu vardır.

  Uluslarası firmaların bilgi işlem sistemlerinin yurtdışında olması nedeniyle birincil arşivin yurtdışında, bir yedeğinin de Türkiye'de olması mümkün mü?
  Elektronik kayıtlarda birincil ve ikincil arşiv ayrımı bulunmaz. Türkiye'de ulaşılabilir bir arşivin bulunması yeterlidir.

  E-Arşiv'in avantajları nelerdir?
  • Fatura sistemine kayıtlı olmayanlara da elektronik ortamda fatura düzenleyebilme ve saklayabilme imkanı sunar. • Firmaların belgelerine hızlıca erişmesini sağlar. • Doğayı korur. • Firmaları kağıt nüsha saklama yükünden kurtarır. • Saklama maliyetlerini düşürür. E-Arşiv Yönetim Sistemi'ni hangi amaçla kullanabilirim? E-Arşiv Yönetim Sistemi'ni, gelen ve giden e-Faturaların ve diğer elektronik ortamdaki veya elektronik ortama aktarılmış dosyalarınızın Mikro Yazılım veri güvenliği altında saklanması ve yönetilebilmesi amacıyla kullanabilirsiniz.

  E-Arşiv Yönetim Sistemi’nin kullanımı için bir kurulum gerekli midir?
  Hayır. E-Arşiv Yönetim Sistemi'ni doğrudan web üzerinden Mikro Yazılım'ın sağladığı arayüz üzerinden kullanabilirsiniz.

  Saklanan dosyalar ne şekilde tutulur?
  Saklanan her dosya farklı kriterlere göre etiketlenip bu etiketler aracılığıyla tasnif edilebilir. Ayrıca saklanan dosya türüne göre 'gelen', 'giden', 'tarih', 'VKN-TCKN' indekslemesi yaparak da aratılabilir.

  Mikro Yazılım ile çalışmak istiyorum. E-Fatura ve e-Arşiv hizmetinden yararlanmak için mali mühür almalı mıyım?
  Evet. Mükellef Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurup mali mührünüzü temin ettikten sonra partner.mikro.com.tr sayfasına girerek kayıt işlemini ve www.emikro.com.tr sayfasına girerek My-E Kontör paketi satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

  Her bir e-Mikro hizmeti için farklı My E-Kontör paketleri mi satın almalıyım?
  My E-Kontör, Mikro Yazılım'ın tüm e-Devlet uygulamaları hizmetlerinde kullanılan ortak para birimidir. Bu nedenle tüm hizmetler için tek bir paket almanız yeterlidir.

  My E-Kontör paketini aylık mı satın almalıyım?
  My E-Kontör paketlerinde yer alan kullanılmamış kontörleri 6 ay süre ile sınırlı olmak koşuluyla takip eden aylarda kullanabilirsiniz.

  E-fatura ve E-arşiv arasındaki farklar nelerdir?
  E-Fatura:
  • B2B faaliyetler içindir. • Kağıt baskısının resmi hükmü yoktur. • GİB merkezi mesajlaşma platformu olarak işlev görür. • UBL-TR veri formatının kullanılması zorunludur. • Zaman damgası yoktur, belgeler yalnızca mali mühür ile onaylanır. • 421 numaralı tebliğ ile kritik sektörlere zorunluluk getirilmiştir. • Hem alıcı hem de satıcı e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmalıdır.

  E-Arşiv:
  • B2B ve B2C faaliyetler içindir. • Elektronik belgenin basılmasını sağlar. • GİB'e raporlama ile bilgi verir. • Mesajlaşma platformuna geçiş yoktur. • Serbest veri formatı veya istenmesi halinde UBL-TR veri formatı kullanılır. • Zaman damgası ve mali mühür ile onaylanır ve muhafaza edilir. • Satıcı e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmalıdır. Alıcılar için böyle bir zorunluluk yoktur.
 • My E-DEFTER

  E-Defter nedir?


  Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu'na ve/veya Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

  E-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir?
  1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter tutabilir.

  Anonim ve limited şirketlerin e-Defter tutabilmesi için tüm faturalarını e-Fatura olarak düzenlemesi gerekmekte midir?
  Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması yeterlidir. Resmi yazışmalar, fatura, defter ve ilişkili tüm süreçlerinizi elektronik ortama taşıyarak verimliğinizi arttıracak ve maliyetlerinizi düşürecek çözüm ve hizmetler Mikro Yazılım tarafından bütünleşik olarak tek bir platformda sunulmaktadır: • My E-Fatura • My E-Arşiv • My E-Defter • My E-Bordro • My E-Mutabakat • My E-İrsaliye • My E-Müstahsil Makbuzu • My E-Serbest Meslek Makbuzu • Mikro KEP

  Mikro Yazılım ile çalışmak istiyorum. e-Defter saklama hizmetinden yararlanmak için mali mühür almalı mıyım?
  Hayır. E-Defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan 'Yevmiye Defteri' ve 'Defter-i Kebir' belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklanma hizmeti Mikro Yazılım tarafından sağlanır. Bu nedenle mali mühür almanıza gerek yoktur.

  Her bir e-Mikro hizmeti için farklı My E-Kontör paketleri mi satın almalıyım?
  My E-Kontör, Mikro Yazılım'ın tüm e-Devlet uygulamaları hizmetlerinde kullanılan ortak para birimidir. Bu nedenle tüm hizmetler için tek bir paket almanız yeterlidir.

  My E-Kontör paketini aylık mı satın almalıyım?
  My E-Kontör paketlerinde yer alan kullanılmamış kontörleri 6 ay süre ile sınırlı olmak koşuluyla takip eden aylarda kullanabilirsiniz.
 • My E-FATURA

  E-Fatura nedir?


  Türkiye’de 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayan e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

  E-Fatura uygulaması nasıl uygulanır?
  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-Fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bu sistem için XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

  E-Fatura sistemine nasıl erişebilirim?
  E-Fatura uygulamasına kayıtlıysanız bu uygulamayı üç farklı yöntemle kullanabilirsiniz: 1. E-Fatura portalı 2. Entegrasyon yöntemi 3. Özel entegratör (https://www.emikro.com.tr/)

  Özel entegratör nedir?
  14 Aralık 2012 tarihinde 28497 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği'nde değişiklik yapılarak e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler ile kayıt olmak isteyen mükelleflerin teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır.

  Özel entegratörün faydaları nelerdir?
  Özel entegratör kullanımı ile • Kağıt fatura tedarik, depolama ve gönderim maliyetini ortadan kaldırırsınız. • Dış sistemlerle veri entegrasyonu sağlandığı için hatasız ve hızlı gönderim yaparsınız. • Faturayı işleyen personelin vaktinden tasarruf edersiniz. • Fatura işleme sırasındaki maddi hataların önüne geçmiş olursunuz. • Sarf malzeme tüketiminiz azalır. • Fatura gönderimindeki kaybolma, gecikme gibi aksaklıkları önlersiniz. • Arşivleme işlemlerinizi kolayca yaparsınız. • İhtiyaç halinde arşiv faturanızı anında görüntülersiniz. • Karşılıklı fatura anlaşmasında daha hızlı mutabakat sağlarsınız. Özel entegratörle çalışmadan önce mali mühür almalı mıyım? Evet. Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurup mali mührünüzü temin ettikten sonra özel entegratörlerle anlaşma yapabilirsiniz.

  Özel entegratörle çalışmaya başladıktan sonra portalım açık kalabilir mi?
  Hayır. E-Fatura uygulamasından sadece bir yöntemle faydalanabilirsiniz.

  E-Faturadan entegrasyon yöntemiyle faydalanıyorum ama bir özel entegratörle çalışmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
  Gelir İdaresi Başkanlığı'na vereceğiniz bir dilekçe ile entegrasyon hesabınızı kapattırabilir ve fatura alışverişini özel entegratör vasıtasıyla yapmaya devam edebilirsiniz.

  Yanlış kesilen ticari temel faturalar için iptal ve iade işlemlerini nasıl yapabilirim?
  Ticari fatura yasal süresi içinde reddedilebilir ancak temel e-faturalar reddedilemez sadece noter/kep aracılığıyla itiraz edilebilir veya iade faturası kesilmelidir.

  Zorunluluk kapsamında değilim ama e-Defter uygulamasına geçmek istiyorum. Bunun için E-Fatura uygulamasını kullanmak zorunda mıyım?
  Evet. E-Defter uygulamasına geçmek isteyen mükelleflerin E-Fatura kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

  E-Fatura Portalı nedir?
  E-Fatura uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

  My E-Portal nedir?
  My E-Portal, tıpkı E-Fatura Portalı gibi işleyen bir Mikro Yazılım hizmetidir. E-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındırır. Bir web uygulaması olan My E-Portal, size sınırsız e-Fatura yükleme imkanı sunar.

  Mikro Yazılım ile çalışmak istiyorum. E-Fatura ve e-Arşiv hizmetinden yararlanmak için mali mühür almalı mıyım?
  Evet. Mükellef Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurup mali mührünüzü temin ettikten sonra partner.mikro.com.tr sayfasına girerek kayıt işlemini ve www.emikro.com.tr sayfasına girerek My-E Kontör paketi satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

  Her bir e-Mikro hizmeti için farklı My E-Kontör paketleri mi satın almalıyım?
  My E-Kontör, Mikro Yazılım'ın tüm e-Devlet uygulamaları hizmetlerinde kullanılan ortak para birimidir. Bu nedenle tüm hizmetler için tek bir paket almanız yeterlidir.

  My E-Kontör paketini aylık mı satın almalıyım?
  My E-Kontör paketlerinde yer alan kullanılmamış kontörleri 6 ay süre ile sınırlı olmak koşuluyla takip eden aylarda kullanabilirsiniz.
Ürün Talep Formu

Ürün Talep Formu

Çözüm ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Böylece ürünlerimizle tanışacak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak seri ve modülleri kolayca tespit edeceksiniz.
Mikro Yazılım kurumsal programlarından birini kullanıyorum.